's-Hertogenbosch, officieus Den Bosch genoemd, is de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant.
Tevens is het de hoofdplaats van de gemeente 's-Hertogenbosch.
De stad draagt de bijnaam 'Moerasdraak'. Deze naam heeft de stad overgehouden aan haar rol in de Tachtigjarige Oorlog
======================================================================================

's-Hertogenbosch, unofficially called Den Bosch, is the capital of the province of North Brabant.
It is also the capital of the municipality of 's-Hertogenbosch.
The city is nicknamed 'Swamp Dragon'. This name has been given to the city from its role in the Eighty Years' War