Welcome to shootraw.nl

We are two photographers and our passion is to photograph landscapes, birds, animals, cities and nature.

We started photography not so long ago, but we are very fanatic and read and watch a lot of things about photography.

We learn continuously, and we especially enjoy photography.

Recently, our works are also for sale at "work on the wall ".
If you press this link you will enter our Shop werkaandemuur.nl

Welkom op Shootraw.nl

Wij zijn twee fotografen en onze passie is om landschappen, vogels, dieren, steden en de natuur te fotograferen.
Wij zijn nog niet zo lang geleden begonnen met fotograferen, maar we zijn wel heel fanatiek en lezen en kijken  veel dingen over fotografie.
We leren continu, en hebben vooral veel plezier in fotograferen. Sinds kort zijn onze werken ook te koop bij  " Werk aan de muur".
Als je op deze link drukt kom je in onze Shop www.werkaandemuur.nl

Landscape

Landscapes of the Netherlands

Fauna

Colage Animals

© Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Shootraw.nl . Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shootraw.

Follow Me